Pacio Y Fraiz S.L.

admin@pacioyfraiz.com

Fábrica: 982522035

Plaza: 982522035

Rúa Vilalba S/N 27740 Mondoñedo (Lugo)

"A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa  consistente en MELLORAS TECNOLÓXICAS EN INDUSTRIA CÁRNICA, cun investimento subvencionable de 31.497,80 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 11.024,23 € (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende a modernización das instalación e o aumento da produción"

Subvención

Europea